De Molens van Zuid-Holland in alfabetische volgorde .





De Molens van de Provincies staan in | Provincies |

Wilt u zo vriendelijk zijn om eventuele fouten te raporteren Contact

Lekker eten in Scheveningen

 

Creative Commons

Dit is een foto site, met een stukje tekst over de desbetreffende molen en of stadsgezichten.Bij veel molens staat ereen link onderaan de tekst die verwijst naar de overige informatie

Voordat u gaat reclameren, leest u dan eerst dit.

1. Het auteursrecht berust bij de maker van de foto, in dit geval, de fotograaf van Holland Foto's.
2. Voor het maken van foto’s van gebouwen in de publieke ruimte is geen toestemming van de eigenaar nodig. De molenaar is juridisch gesproken niet in beeld.
3. Indien er sprake is van mensen op de foto, komt het portretrecht in beeld. De personen in kwestie moeten toestemming geven voor publicatie,
tenzij het om nieuwsberichten gaat e.d.
4. De fotograaf moet toestemming geven voor publicatie van zijn foto(‘s), ook op websites.
In overleg met de uitgever van de publicatie of de website kan over een honorarium gesproken worden.
Dit kan ook overgedragen worden. Ook voor een "foto's van molens" moet dus toestemming gevraagd worden aan de fotograaf.
Als dat niet gebeurt, kan de fotograaf juridische stappen ondernemen en om een honorarium vragen. De hoogte daarvan neemt toe als de foto bijzonderder is.
Ook het bereik van het medium is dan van belang


© Koorevaar, Bleiswijk 2009 - 2019